Bản đồKHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY NHA TRANG 
60 Trần Phú, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà 
Tel: +84 2583.898888  
Fax: +84 2583.898877
Website: www.luxurynhatrang.muongthanh.com
Email: info@nhatrangcentre.muongthanh.vn
TOP

Facebook chat